Agriferm Exlan treedt toe tot ReFerm consortium

Agrifirm Exlan is officieel toegetreden tot ReFerm. ReFerm is een consortium dat zich richt op het verduurzamen van de Nederlandse (melk)veehouderij. Met verschillende partijen in de keten werkt Referm aan een werkbare en kosteneffectieve oplossing voor het stikstofvraagstuk.

Versnelling toekomstbestendige sector

Door bundeling van krachten willen de consortiumpartners de transitie naar een toekomstbestendige agrarische sector versnellen. ReFerm ontwikkelt een totaalconcept waarbij maximale reductie plaatsvindt van zowel ammoniak als methaan terwijl tegelijkertijd groen gas, elektriciteit en kunstmestvervanger wordt geproduceerd. Dat is mogelijk doordat binnen het concept toepassing van emissiearme stalvloeren, monomestvergisting en stikstofterugwinning onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Voor een verantwoorde voedselketen

Jeannette Kapteijn (directeur Agrifirm Exlan) over de toetreding: ‘De doelstelling van ReFerm – een toekomstbestendige agrarische sector – sluit naadloos aan op ons doel ‘een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties’. Als consortiumpartner kan Exlan kennis inbrengen op het gebied van vergunningen, emissiearme vloeren en stikstofterugwinning. Tegelijkertijd hebben wij op onze beurt veel aan de kennis en kunde van andere partners. Daardoor kunnen we onze klanten nog beter adviseren op het gebied van toekomstbestendig boeren.’

Sietse Draaijer (projectmanager ReFerm): ‘Wij zijn verheugd dat Agrifirm Exlan toetreedt tot het consortium. Binnen het consortium streven we naar expertise op alle vlakken van het concept. Met de kennis van Agrifirm Exlan op het gebied van mest en mineralen, vergunningverlening en brede agrarische bedrijfsadvisering is de expertise binnen het concept verder vergroot. We kijken uit naar de samenwerking en uitbouw van het concept. Uiteindelijk streven we met zijn allen naar een duurzame agrarische sector en geloven wij dat dit alleen kan via goede samenwerking en robuuste concepten.’