De drie elementen zijn binnen het ReFerm-concept onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo leveren emissiearme stalvloeren uurverse mest aan de mono-mestvergister waardoor een hogere biogasproductie wordt gerealiseerd. Door toepassing van dagverse mest bevat het digestaat een hogere concentratie aan ammoniakale stikstof dat vervolgens teruggewonnen en ingezet wordt als meststof. De resterende stikstof in het digestaat is grotendeels organisch gebonden en wordt hierdoor gelijkmatiger opgenomen door het gewas waardoor dit ten goede komt aan de plant en niet naar de lucht emitteert.

Typen monovergisters

Het geproduceerde biogas kan afhankelijk van de van de omvang van het veehouderijbedrijf worden opgewaardeerd naar groen gas of worden ingezet voor elektriciteitsproductie. Een veehouder kan ook aansluiten op een biogasleiding waarbij centraal het gas wordt opgewaardeerd tot groen gas of direct door de industrie wordt ingezet als vervanging van fossiel aardgas.

Dierenwelzijn
Bij ReFerm staat dierenwelzijn centraal. Door afvoer van uurverse mest, schone stalvloeren en schone lucht worden ziektes voorkomen. Koeien zullen een hogere weerstand behouden waardoor een melkkoe vele jaren langer leeft en een hogere kwaliteit van leven zal hebben.

Weidegang versus biogasproductie
Voor weidegang ontvangen melkveehouders doorgaans een extra vergoeding op de melkprijs. Deze weidepremie is dermate hoog waardoor het niet lonend is om koeien in de stal te houden. De opbrengsten uit de productie van biogas is namelijk lager dan de hoogte van de weidepremie. Hierdoor zal weidegang altijd voorrang hebben op energieproductie.

Weidegang versus ammoniakuitstoot
Ammoniakuitstoot tijdens weidegang is minimaal omdat urine en mest niet met elkaar in aanraking komen. Ammoniakvorming vindt voornamelijk plaats wanneer mest en urine langer dan een uur met elkaar in contact zijn geweest. In de stal zal urine en mest daarom binnen een uur worden afgevoerd naar de vergister zodat na het vergistingsproces het maximale hoeveelheid ammoniak kan worden gestript en teruggewonnen in de vorm van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat.

Integraal concept
Een aantal innovaties richten zich alleen op stalaanpassingen. ReFerm richt zich op het integrale concept waar naast stalaanpassingen ook het stikstof uit de mest wordt behandeld. Hierdoor vind maximale reductie plaats van zowel ammoniak als methaan.

Wil jij meer achtergrondinformatie ontvangen? Neem dan contact met ons op! ↓