Ons doel

Door de ‘stikstofuitspraak’ in 2019 moet Nederland nieuwe maatregelen nemen om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen. De Nederlandse bijdrage aan de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden is circa 60%. Daarvan komt circa 20% vanuit verkeer, industrie en consumenten. De overige 40% komt vanuit de veehouderij. Om tot substantiële emissiereducties te komen wordt met name naar de veehouderij en het verkeer gekeken. ReFerm is de oplossing voor een toekomstbestendige Nederlandse landbouw.

Ondanks dat de Nederlandse landbouw sinds 1990 haar stikstofuitstoot al met 65% heeft verminderd, dient deze de komende jaren nog verder te worden teruggedrongen. Uitkopen en onteigenen van boeren is een van de stikstofscenario’s van het kabinet voor het aanpakken van de stikstofproblematiek.

De kosten van dit uitkoopscenario zijn geraamd op 17 miljard euro, onnodig veel volgens Ekwadraat en HoSt. Met 1 miljard euro overheidsinvestering in een beschikbare en bewezen technologie, een fractie van de begrote kosten van het uitkoopscenario, kan bij de helft van de Nederlandse melkveehouderij de huidige stikstofuitstoot met meer dan 50% worden teruggedrongen.

Door slechts 5% van het Nederlandse stikstofbudget van 17 miljard euro te investeren in technische aanpassingen en het realiseren van groen gasinstallaties bij 50% van alle Nederlandse veehouders is voldoende voor het grotendeels behalen van de totaal gewenste stikstofreductie in Nederland. Dit resulteert in:

  • Circa 70% van de stikstofreductiedoelstelling
  • Circa 107% van de CO2-reductiedoelstelling in de landbouw
  • Circa 25% van de groen gas doelstelling voor 2030*

*Uitgaande van alleen groen gas productie. Ook biogaslevering of elektriciteit zijn mogelijke energiedragers uit een monovergister. Bekijk de verschillende scenario’s in onze tabel.

Stikstof- & methaanreductie

Realiseren van deze technologie bij slechts 50% van de Nederlandse veehouders is voldoende voor het grotendeels behalen van de totaal gewenste stikstofreductie in Nederland- (ca. 70% van de doelstelling), CO2-reductie in de landbouw- (ca. 107% van de doelstelling) en circa 25% van de groen gas doelstelling voor 2030.

Groen gas

1500 groen gasinstallaties produceren duurzaam gas equivalent aan het gasverbruik van 300.000 Nederlandse huishoudens. Groen gas is voor de buitengebieden de meest kostenefficiënte oplossing voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving en kan zonder aanpassingen in het bestaande aardgasnet worden bijgemengd. Daarnaast zijn ruw biogaslevering en elektriciteitsproductie mogelijke energiedragers uit een monovergister, zie voor de best passende oplossing deze tabel.

Kunstmestvervanger

De vergiste mest – het digestaat – kan eenvoudig worden verwerkt tot duurzame kunstmestvervanger die geurloos kan worden uitgereden over het land en bijdraagt aan de transitie naar een duurzame landbouw.

Overheidsdoelstelling ten aanzien van de landbouw

ReFerm heeft als doel in de periode t/m 2030 in totaal 1.500 vergistingsunits te realiseren waarmee potentieel 450 miljoen Nm3 groen gas, een methaanreductie van 3,75 megaton CO2 equivalenten en een ammoniakreductie van 28.000 ton zal worden gerealiseerd. Het huidig maximale potentieel ligt op 3.000 units. Echter, rekening houdend met een krimpende veestapel tot mogelijk 30% in de komende jaren is als realistisch maximaal potentieel 1.500 units aangehouden.

Wil je meer achtergrondinformatie ontvangen? Neem contact met ons op! ↓