• Duurzame en economische oplossing voor het stikstofprobleem

    Terugdringen van stikstof- en methaanemissies en productie van groen gas, elektriciteit en kunstmestvervanger voor een toekomstbestendige Nederlandse landbouw.

Snelle oplossing stikstofcrisis: 1500 kleinschalige biogasinstallaties

Door slechts 5% van het Nederlandse stikstofbudget te investeren in technische aanpassingen voor een toekomstbestendige veehouderij kan de stikstofcrisis worden opgelost, wordt 0,5 miljard kuub groen gas van aardgaskwaliteit geproduceerd en verhogen wij onze energie-onafhankelijkheid.

De realisatie van 1500 kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen, en het aanpassen van de stalvloer naar een emissiearme stalvloer, is een eenduidige en technologisch beschikbare oplossing met lage maatschappelijke kosten voor het stikstof- en klimaatprobleem en de energietransitie.

Over ons samenwerkingsverband

Wij leveren integrale oplossingen voor een toekomstbestendige (melk)veehouderij waar de leefbaarheid van mens, dier en de kwaliteit van lucht, bodem en water centraal staan. Waarbij weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groen gas en elektriciteit hand-in-hand gaan.

Wij versnellen processen om tot realisatie te komen. Dit doen we vanuit de kracht en kwaliteit van onze partners en leveranciers.