Toekomstbestendige veehouderij begint bij ReFerm

Duurzame monomestvergisting voor boer, dier en milieu
0
consortiumpartners
0
verleende vergunningen
0 +
subsidieaanvragen
0 mln. €
subsidie aangevraagd

Over het consortium

Wij leveren integrale oplossingen voor een toekomstbestendige (melk)veehouderij waar de leefbaarheid van mens, dier en de kwaliteit van lucht, bodem en water centraal staan. Waarbij weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groen gas en elektriciteit hand-in-hand gaan.

Wij versnellen processen om tot realisatie te komen. Dit doen we vanuit de kracht en kwaliteit van onze partners en leveranciers.

Snelle oplossing tegen de stikstofcrisis

Door slechts 5% van het Nederlandse stikstofbudget te investeren in technische aanpassingen voor een toekomstbestendige veehouderij kan de stikstofcrisis worden opgelost, wordt 0,5 miljard kuub groen gas van aardgaskwaliteit geproduceerd en verhogen wij onze energie-onafhankelijkheid. 

De realisatie van 1500 kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen, en het aanpassen van de stalvloer naar een emissiearme stalvloer, is een eenduidige en technologisch beschikbare oplossing met lage maatschappelijke kosten voor het stikstof- en klimaatprobleem en de energietransitie.

Middel 3

Laatste nieuws van ReFerm