• Duurzame en economische oplossing voor het stikstofprobleem

    Terugdringen van stikstof- en methaanemissies en productie van groen gas en kunstmestvervanger voor een toekomstbestendige Nederlandse landbouw.

Snelle oplossing stikstofcrisis: 1500 kleinschalige groen gasinstallaties

Door slechts 5% van het Nederlandse stikstofbudget te investeren in technische aanpassingen voor een toekomstbestendige veehouderij kan de stikstofcrisis worden opgelost, wordt 0,5 miljard kuub groen gas van aardgaskwaliteit geproduceerd en verhogen wij onze energie-onafhankelijkheid.

De realisatie van 1500 kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen, en het aanpassen van de stalvloer naar een emissiearme stalvloer, is een eenduidige en technologisch beschikbare oplossing met lage maatschappelijke kosten voor het stikstof- en klimaatprobleem en de energietransitie.

SAMEN VOOR MILIEUWINST